Edukacija

kao stručna podrška

DEMEAS nudi mogućnost brzog usavršavanja onih koji žele da usvoje najsavremenije informacije iz oblasti dentalne implantologije.

DEMEAS nudi mogućnost brzog usavršavanja onih koji žele da usvoje najsavremenije informacije iz oblasti dentalne implantologije.

 

Nakon cele jedne decenije uspešne edukacije naših polaznika nastavljamo sa istom tradicijom, ali ovog puta u mnogo većem obimu koko bi odgovorili svim vašim potrebama.
Organizacijom stručnih seminara i kurseva, naša kompanija omogućava stomatolozima nadogradnju teoretskog i praktičnog znanja. Savremeni pristup edukaciji uz sticanje manuelnih veština je cilj svakog našeg programa. Ovaj regionalni edukativni program, uz pomoć selektovanih domaćih i stranih predavača, polaznicima pruža mogućnost da upoznaju najsavremenije terapijske procedure i materijale, po povoljnijim cenama od ekvivalentnih kurseva u inostranstvu.

 

Svi naši kursevi su podržani od strane Straumann Education Department-a iz Bazela, a programi praćeni odgovarajućom literaturom, materijalima i originalnim Straumann® komponentama.
Quality Grey

Kursevi su akreditovani i održavaju se na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u besprekornim uslovima rada. Nakon uspešno završenog kursa, polaznici stiču zvanični Straumann sertifikat.

U skladu sa trenutnim dešavanjima i inovacijama, a sa ciljem da pokrijemo svaki segment razvoja na polju dentalne implantologije na svetskom nivou, naše najvernije klijente redovno šaljemo na stručna usavršavanja i kontinuiranu edukaciju u inostranstvu, gde imaju priliku da uče na iskustvima stručnjaka koji su i sami utemiljivači novih pristupa i koncepata u stomatologiji i implantologiji.